อาหารเสริมสุนัข จำเป็นกับสุนัขที่ต้องแข่งวิ่งขนาดไหน?

เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้อาหารเสริมสุนัขก็คือเพื่อทดแทนสารอาหารจากอาหารสดที่สูญไปในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บรักษา และกระบวนการเตรียมอาหาร และเนื่องจากร่างกายของสุนัขแต่ละตัวนั้นมีความต้องการสารอาหารและแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกัน ปริมาณความต้องการสารอาหารก็แตกต่างกันไปตามอายุ สายพันธุ์ เพศ หรือแม้แต่สภาวะทางร่างกายในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะการตั้งครรภ์ สุนัขที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งของสุนัข หรือแม้แต่ภาวะความเครียดในร่างกายก็มีผลต่อความต้องการสารอาหารและแร่ธาตุได้เช่นกัน การให้อาหารที่มีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมเป็นการสร้างสมดุลของร่างกายที่ดีที่สุด แน่นอนว่าหากอาหารสดที่นำมาให้นั้นมั่นใจได้ว่ามีสารอาหารที่สุนัขต้องการครบถ้วน ก็ไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมสุนัขแต่อย่างใด แต่หากไม่มั่นใจการเตรียมเองก็จะมั่นใจได้มากกว่า

ใช้อาหารเสริมชนิดใด และใช้อาหารเสริมอย่างไรดี?

มีอาหารเสริมมากมายหลายชนิด และมันเป็นเรื่องที่ยากมากจริง ๆ ที่จะรู้ได้ว่าร่างกายของสุนัขต้องการสารอาหารในปริมาณเท่าใดกันแน่ แต่เมื่อต้องตัดสินใจจะใช้อาหารเสริม โดยเฉพาะสำหรับกีฬาแข่งหมาที่ต้องพิจารณาเรื่องอาหารกันเป็นพิเศษ ก็คงต้องพิจารณากันตั้งแต่สถิติในการแข่งขันที่ผ่านมา ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่ อย่างไร การตรวจเลือดเพื่อระบุปริมาณสารอาหารก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการให้อาหารเสริมสุนัขในปริมาณที่เหมาะสมได้ ส่วนวิธีการใช้นั้นง่ายที่สุดคือการปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่จะบอกให้คุณทราบว่าควรให้ในปริมาณเท่าใด บ่อยแค่ไหน และควรมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไร การเพิ่มอาหารเสริมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรเพิ่มลงในอาหารก่อนการให้อาหารสุนัข อาหารที่ควรเสริมให้กับสุนัขประกอบด้วย

  • วิตามินรวม และแร่ธาตุ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเสริมด้วยวิตามินแยกชนิดแน่ ๆ
  • สารละลายอิเล็กโทรไลต์ แม้สุนัขบางตัวอาจไม่ได้ต้องการ หรือหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ แต่หากมีการตรวจเลือดแล้วพบว่ามีความจำเป็นต้องเสริมก็ควรเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ
  • อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมัน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการบำรุงรักษาผิวพรรณสุนัข
  • อาหารเสริมอื่น ที่เฉพาะเจาะจงเสริมส่วนที่ขาดไปโดยเฉพาะ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก หรือโพแทสเซียม เป็นต้น

ไม่ใช่แค่คิดว่าจะเสริม ก็ตัดสินใจใช้อาหารเสริม แต่ต้องพิจารณาถึงความต้องการเป็นสำคัญ

กีฬาแข่งหมาเป็นการฝึกให้สุนัขนั้นมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด นอกเหนือจากการฝึกร่างกายแล้ว การเสริมอาหารที่ขาดเป็นเรื่องจำเป็น แต่สุนัขแต่ละตัวมีความต้องการสารอาหาร หรือแร่ธาตุไม่เท่ากัน การตัดสินใจเลือกใช้อาหารเสริมจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของสุนัขเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ทราบว่าร่างกายของพวกเขานั้นต้องการสารอาหาร หรือแร่ธาตุใดเป็นพิเศษ จึงจะตัดสินใจเลือกใช้อาหารเสริมให้เหมาะสมกับสุนัข ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้สุนัขได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวอีกด้วย